Uvođenjem integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem tvrtka Capricorno d.o.o. se trajno obvezala poboljšavati kvalitetu proizvoda i usluga i upravljati svim značajnim aspektima okoliša koje može nadzirati s ciljem stalnog sprečavanja onečišćenja okoliša.

Integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem zasniva se na načelima norme EN ISO 9001:2008 i načelima norme EN ISO 14001:2009

Kao temelj sustava upravljanja kvalitetom i okolišem Uprava promovira politiku upravljanja kvalitetom i okolišem kao zajednički napor svih djelatnika u postizanju vrhunske kvalitete usluga uz očuvanje okoliša.

S ponosom ističemo kako pri izboru dobavljača, brandova i proizvoda posebnu pažnju pridajemo održivoj higijeni, mjeri koja u obzir uzima naše vlastite potrebe za čistoćom bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Cilj je jednostavan: smanjiti potrošnju štetnih tvari u cilju očuvanja prirodnih resursa i smanjenje emisije istih u okoliš kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš.

Za svaki pojedini proizvod ili ciljnu skupinu proizvoda iz asortimana održive higijene dodjelju se od strane stručnjaka ekološke oznake i certifikati koji dokazuju neštetnost proizvoda na okoliš i na osoblje koje rukuje tim proizvodima. Predočenjem ekoloških certifikata i oznaka uz demonstraciju o učinkovitosti proizvoda svojim kupcima konstanto gradimo svijest odgovornog utjecaja prema okolišu i prirodnim resursima.