Usmjerenost na potrebe kupca i zadovoljstvo kupca isporučenim proizvodom su najvažnije vrijednosti prema kojima Capricorno d.o.o. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost.

Stalno poboljšanje svojih proizvoda i usluga na zadovoljstvo naših korisnika, kao i ostalih zainteresiranih strana nastojimo ostvariti postupcima koji rezultiraju pozitivnim utjecajem na okoliš te omogućenje ostvarenja postavljenih općih ciljeva i politike.

 

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

 • nabavljati proizvode koji u cijelosti zadovoljavaju zahtjeve i potrebe kupaca
 • isporučivati proizvode koji zadovoljavaju standarde kvalitete koje kupac očekuje
 • osigurati pravodobnu isporuku proizvoda kupcima
 • njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima
 • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
 • razvijati nove usluge u skladu sa zahtjevima kupaca
 • primjenjivati i poboljšavati učinkovitost procesa i sustava upravljanja kvalitetom i okolišem temeljenog na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva
 • postavljati ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve.
 • Zadovoljavati zakone i druge obvezujuće propise na koje se organizacija obvezala, a koji se odnose na njezine aspekte okoliša
 • Promicati važnost nabave, distribucije i prodaje proizvoda koji u lancu od proizvodnje do kranjeg kupca imaju pozitivan utjecaj na okoliš
 • Sprječavati onečišćenja okoliša, ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi te odgovorno gospodariti s prirodnim resursima
 • Postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima
 • Neprestano poboljšavati djelotvornosti postupaka i poslovnih procesa vezanih za upravljanje okolišem.

 

Svaki djelatnik tvrtke CAPRICORNO d.o.o. upoznat je s politikom kvalitete i okoliša i prihvaća je kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.

 

U Splitu, 16.01.2013                                                              Predsjednik uprave: Ante Poljak