Usmjerenost na potrebe kupca i zadovoljstvo kupca isporučenim proizvodom su najvažnije vrijednosti prema kojima Capricorno d.o.o. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost.

Stalno poboljšanje svojih proizvoda i usluga na zadovoljstvo naših korisnika, kao i ostalih zainteresiranih strana nastojimo ostvariti postupcima koji rezultiraju pozitivnim utjecajem na okoliš te omogućenje ostvarenja postavljenih općih ciljeva i politike.

 

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

 • nabavljati proizvode koji u cijelosti zadovoljavaju zahtjeve i potrebe kupaca
 • isporučivati proizvode koji zadovoljavaju standarde kvalitete koje kupac očekuje
 • osigurati pravodobnu isporuku proizvoda kupcima
 • njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima
 • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
 • razvijati nove usluge u skladu sa zahtjevima kupaca
 • primjenjivati i poboljšavati učinkovitost procesa i sustava upravljanja kvalitetom i okolišem temeljenog na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva
 • postavljati ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve.
 • Zadovoljavati zakone i druge obvezujuće propise na koje se organizacija obvezala, a koji se odnose na njezine aspekte okoliša
 • Promicati važnost nabave, distribucije i prodaje proizvoda koji u lancu od proizvodnje do kranjeg kupca imaju pozitivan utjecaj na okoliš
 • Sprječavati onečišćenja okoliša, ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi te odgovorno gospodariti s prirodnim resursima
 • Postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima
 • Neprestano poboljšavati djelotvornosti postupaka i poslovnih procesa vezanih za upravljanje okolišem.

 

Svaki djelatnik tvrtke CAPRICORNO d.o.o. upoznat je s politikom kvalitete i okoliša i prihvaća je kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.

 

U Splitu, 16.01.2013                                                              Predsjednik uprave: Ante Poljak

make up wisuda make up jogja make up prewedding jogja rias pengantin yogyakarta rias pengantin jogja prewedding jogja prewedding yogyakarta berita indonesia yogyakarta wooden craft daily review dinamo jogja genset jogja