Sredstvo za dezinfekciju, čišćenje i uklanjanje tragova kamenca i mineralnih nečistoća u prehrambenoj industriji